Scala Plus

  • Click SPC Plank- IXPE Back

    ຄລິກ SPC Plank- IXPE Back

    ພື້ນປູພື້ນ SPC ແມ່ນຫຍັງ?
    ກົດລະບົບແລະການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຕົນເອງ

    ມັນເປັນການຜະລິດແຜ່ນຊັ້ນໃgeneration່ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສາຍຕາ, ເຮັດດ້ວຍຫີນແລະ PVC ປະກອບໂດຍບໍ່ມີກາວ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະມີຜົນກະທົບສູງແລະທົນທານຕໍ່ການກັດແຂ້ວໄດ້ສໍາລັບໃຊ້ໄດ້ທັງໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຄ້າ.